Sidhuvudbild

Vision

Närmare Jesus, varandra och i samhället

Församlingen har i goda samtal diskuterat vilken slags församling vi vill vara. Meningen med en vision är att den ska påverka oss. Hjälpa oss att korrigera kursen, till att leva närmare Jesus, varandra och i samhället. Det kan tyckas vara en allmänt formulerad vision. Men tänker man närmare innehåller den många utmaningar. Samtidigt som den uttrycker en stark längtan: Så vill vi leva!

Närmare Jesus
Kristen tro handlar om relationer. Att vi genom Jesus Kristus kan komma i kontakt med Gud. Det är Gud som tar initiativet till den relationen. Han uppenbarar sig för oss I sin skapelse. I sitt Ord – Bibeln. I Jesus vår Frälsare. När vi börjar upptäcka Jesus – vem han är – vad han gjort för oss – då vill vi lära känna honom ännu mer. Det gör vi genom att umgås med honom i våra gudstjänster, genom personlig andakt; bön och bibelläsning.

Närmare varandra
Man kan inte lära känna Jesus utan att det får konsekvenser för våra relationer till andra. Jesus är vårt stora föredöme när det gäller att se sin medmänniska. I kyrkans gemenskap vill vi bryr oss om varandra. Inte bara i ord utan också i handling. När det fungerar som det ska blir ingen bortglömd i församlingen. Vi har en bit kvar för att nå det målet. Men vi vill åt det hållet. För den skull behövs den lilla gruppen som uttrycker nära gemenskap och omsorg om varandra.Vi vill också vara en församling som öppnar gemenskapen för nya människor. Till dig som läser de här raderna och inte tillhör Storegårdskyrkans församling vill jag säga: Välkommen att lära känna oss! Kom och känn dig för! Här vill vi leva nära varandra utan att någons integritet blir kränkt.

I samhället
Vi vill vara en församling som tar del i det som händer omkring oss. Där enskilda medlemmar uppmuntras att engagera sig i samhällsarbete av olika slag. Storegårdskyrkan har här i Eksjö engagerat sig särskilt för kontakterna med skolan och med flyktingar. Internationellt gör vi en liten insats för en bättre värld genom hjälporganisationerna Ge för Livet och Sam-Hjälp.

Vår stora uppgift är att berätta för alla människor om Jesus Kristus som hela världens Frälsare.