Sidhuvudbild

Välkommen till din kyrka!

Vi vill att Storegårdskyrkan ska vara en öppen kyrka för alla. En mötesplats för människor i olika åldrar och med olika erfarenheter. En plats för gemenskap och goda samtal. En plats för lugn och ro i en jäktad tid. En mötesplats med Gud.

Vi vill också att barn och ungdomar i Eksjö ska få lära känna Jesus i en trygg och positiv miljö. Vi vill erbjuda glädje och gemenskap i meningsfulla aktiviteter.
I vårt barn- och ungdomsarbete möter du trygga ledare som lyssnar, bryr sig och delar med sig av sig själva och sin tro.

Vår vision är "Närmare Jesus, Närmare varandra och i samhället"
Välkommen med.

Dagens bibelord

På gång

2/2 10:00 Gudstjänst
Vi ber och ger Per-Olov Ängegärd, SAM Gudstjänstgrupp 1
Spara i din kalender
on 5/2 15:00 Andakt Snickaren
Spara i din kalender
9/2 10:00 Gudstjänst med nattvard
Stefan Johansson Gudstjänstgrupp 2
Spara i din kalender
Mer

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in