Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Februari 2024 Bläddra en månad framåt
v. 05
1 to 14:30 Andakt på Tuvan
Spara i din kalender
2 fr 19:30 Tonår i Pingstkyrkan
Insläpp 19.30-20.00
Spara i din kalender
4 10:00 Gudstjänst med nattvard
Gå i hans fotspår
Jakob Josefsson
Mötesledare: Magnus Westmark
Äventyret och Tweens
Spara i din kalender
18:30 Bön i Storegårdskyrkan
Vi samlas under en timme för att be
Spara i din kalender
v. 06
5 15:00 Internationell gemenskap
Gemenskap för kvinnor med fika och
andakt
Spara i din kalender
7 on 13:30 ÖPPEN KYRKA
En stunds gemenskap med möjlighet till fika. Kl. 14.00 Sångstund med Roland Freed
Spara i din kalender
18:30 Bibelstudie om Andlig urskiljning
Per Carlsén
Spara i din kalender
9 fr 19:30 Tonår i Pingstkyrkan
Insläpp 19.30-20.00
Spara i din kalender
11 10:00 Gudstjänst
Gå i hans fotspår
Jakob Josefsson
Mötesledare: Daniel Eklund
Äventyret och Tweens
Spara i din kalender
18:30 Bön i Storegårdskyrkan
Vi samlas under en timme för att be
Spara i din kalender
v. 07
14 on 13:30 ÖPPEN KYRKA
En stunds gemenskap med möjlighet till fika. Kl. 14.00 Sångstund med Conny Hedengren och Solveig Hedengren
Spara i din kalender
16 fr 19:30 Tonår
Sportlovsaktiviteter under veckan, mer info på instagram @eksjotonar
Spara i din kalender
18 10:30 Gemensam Gudstjänst i Pingstkyrkan
OBS! Tiden!
Spara i din kalender
18:30 Bön i Storegårdskyrkan
Vi samlas under en timme för att be
Spara i din kalender
v. 08
19 15:00 Internationell gemenskap
Gemenskap för kvinnor med fika och
andakt
Spara i din kalender
21 on 13:30 ÖPPEN KYRKA
En stunds gemenskap med möjlighet till fika. Kl. 14.00 Sångstund med Göran Johansson
Spara i din kalender
23 fr 19:30 Tonår i Pingstkyrkan
Insläpp 19.30-20.00
Spara i din kalender
25 10:00 SBU-gudstjänst
Spara i din kalender
18:30 Bön i Storegårdskyrkan
Vi samlas under en timme för att be
Spara i din kalender
v. 09
28 on 13:30 ÖPPEN KYRKA
En stunds gemenskap med möjlighet till fika. Kl. 14.00 Sångstund med Åsa Mosskull
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Februari 2024 Bläddra en månad framåt