Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt
v. 01
1 on 16:00 EKS Bönegudstjänst i Pingstkyrkan
Spara i din kalender
5 10:00 Gudstjänst med nattvard
Conny Hedengren
Gudstjänstgrupp 2
Spara i din kalender
v. 02
12 10:00 Gudstjänst
Marie-Louise Alsäter, barnkonsulent SAU
SBU
Spara i din kalender
12:00 SBU:s ledarinsirationsdag
Marie-Louise Alsäter, barnkonsulent SAU
Under Eken på Eksjö Camping
Anmälan till Karolina Westmark
Spara i din kalender
v. 03
14 ti 18:30 Församlingens bönevecka
Spara i din kalender
15 on 18:30 Församlingens bönevecka
Spara i din kalender
16 to 18:30 Församlingens bönevecka
Spara i din kalender
17 fr 18:30 Församlingens bönevecka
Spara i din kalender
18 10:00 Vandra genom Gamla Testamentet på en dag
Pastor Mia Berggren från Svenska Bibelsälskapet
Anmälan senast 8 januari till Svenska Kyrkan 0381- 66 23 00 eller på listor i de olika kyrkorna i Eksjö.
Arrangör: Eksjö Kristna Samarbetsråd
Spara i din kalender
18:30 Församlingens bönevecka
Spara i din kalender
19 10:00 Gudstjänst
Conny Hedengren
Sång: Jennie och Anders Dahlén
Gudstjänstgrupp 3
Spara i din kalender
v. 04
23 to 11:00 Andakt Almgården
Spara i din kalender
12:00 Andakt Marieberg
Spara i din kalender
26 10:00 Gudstjänst med dop
Conny Hedengren
Gudstjänstgrupp 4
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt