Sidhuvudbild

MISSION

Sprida det glada budskapet

Ordet mission betyder uppdrag och handlar om att berätta om Jesus för andra. Jesus sa till sina lärjungar;

"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i faderns, sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Dessa ord har kommit att kallas missionsbefallningen. Mission förknippas ofta med arbete bland fattiga och utsatta långt bort från oss i Sverige, men mission kan också ske mitt i vår vardag. Vi längtar efter att fler ska få höra om Jesus och bibelns budskap. Därför vill vi stödja människor som vill samma sak, oavsett om det gäller mission i eller utanför vårt land.

Storegårdskyrkan stöder missionsarbete i Sydostasien och pionjärarbete i Malmö, men vill även arbeta med socialt arbete i vår egen vardag och med de behov som finns runt omkring i vårt eget samhälle.

Storegårdskyrkan har ett Missionsråd med åtta medlemmar, valda av årsmötet.