Sidhuvudbild

Stadgar

Våra stadgar är ett dokument som beskriver riktlinjer för bl a församlingens organisation och ledarskap. Är du intresserad av att läsa dem, klicka på länken.

Stadgar

Storegårdskyrkans vita rudbeckior!