Sidhuvudbild

Församlingen

Vilka är vi som går till Storegårdskyrkan?
I Storegårdskyrkans församling finns inga superkristna eller färdiga människor utan bara vanliga som du och jag. Någon jobbar som brandman, en annan som ekonomikonsult, några kör lastbil eller taxi och många jobbar inom vård och omsorg. Några är nyfödda och andra har gått i pension. Somliga går på dagis och många går i skolan. Medlemmarna kommer med olika bakgrund in i församlingen. En del har tidigare varit med i en kristen församling på någon annan ort och när de flyttat till Eksjö har de gått med i församlingen. Andra har haft sina föräldrar med i församlingen och efter lång eller kort tid gått med efter eget beslut. Många har kommit med som medlemmar i församlingen efter att först ingått i någon av församlingens alla barn- och ungdomsgrupper, och sedan vid ”vuxen” ålder bestämt sig för att gå med i församlingen.

Vilka får vara med i församlingen?
Storegårdskyrkans församling är ingen förening i vanlig mening, utan mer en gemenskap. Ingen måste betala avgift av något slag utan alla insamlade pengar ges frivilligt efter vad var och en vill ge. Det enda och kanske det svåraste på samma gång är att lämna sitt liv till Jesus Kristus, Guds ende Son och låta döpa sig. Församlingen tar även emot människor som blivit döpta som barn och vill bejaka detta dop.

Hur kommer det att bli när du blir medlem?
En av församlingens viktigaste uppgifter är att hjälpa varandra vidare i den kristna tron och komma in i den uppgift som passar varje människa bäst. I församlingen finns det plats för alla. En del människor tycker inte att de har något att komma med, men Bibeln talar om för oss att Gud har lagt ner gåvor i alla människor. Detta är kunskaper och intressen som Gud har planterat i oss när vi skapades av Honom. Dessa gåvor är inte bara till för oss själva utan för att vi ska stödja och hjälpa andra människor. När du kommer med i församlingen kommer Gud att visa dig vad du kan göra för något. Kom ihåg att Gud har lagt ner en särskild gåva i dig.

Har du funderingar kring den kristna tron?
Ett bra sätt att lära känna en ny stor gemenskap, är att träffa en liten grupp först. Storegårdskyrkans församling erbjuder Alphakurser och hemgrupper som kan vara en bra början. Om du är intresserad av att lära dig mer om den kristna tron och få ställa de där frågorna som så länge har funnits i tankarna... hör då av dig till församlingens pastor.

Människor i alla åldrar från Storegårdskyrkans församling!