Sidhuvudbild

Pastor

Pastor

JakobJosefsson.jpg

Jag som arbetar som pastor heter Jakob Josefsson.
Ordet pastor betyder "herde", vilket ger en bild av vad mina arbetsuppgifter innebär. Nya testamentet talar många gånger om församlingen som en fårahjord, och herden har i uppgift att leda, skydda och värna om fåren. Men den största herden är Jesus som har visat vägen genom sin utgivande kärlek och har gett oss ett exempel att följa.

Om du önskar enskild vägledning, själavårdssamtal eller förbön är du varmt välkommen att höra av dig på nedanstående kontaktuppgifter.

Jag önskar dig Guds rika välsignelse!

Mobiltelefon: 079- 351 22 77
Jobbtelefon: 0381-145 45
E-post: pastor@storegardskyrkan.se