Sidhuvudbild

Styrelsen

För att hålla ihop Storegårdskyrkans Barn & Ungdom finns en av årsmötet vald styrelse;

Karolina Westmark, ordförande
Sarah Svensson, sekreterare
Håkan Lund, kassör
Emmy Johansson, ledamot
Marie-Louise Alsäter, ledamot
Hannah Havskog, ledamot
Kristoffer Sundbäck, ledamot

Styrelsen träffas som regel en gång i månaden och planerar för det övergripande arbetet i föreningen när det gäller utbildning och inspiration för ledare. Man är även ansvarig för satsningar som t ex ”Jesus älskar alla barnen” som är en aktivitetsdag för alla barn i Eksjö.

Vill du komma i kontakt med styrelsen..?

Karolina.png Vill du kontakta styrelsen för Storegårdskyrkans Barn & Ungdom kan du höra av dig till vår ordförande Karolina Westmark på telefon eller SMS 070-000 93 77