Sidhuvudbild

Konfirmation

Tillsammans med Equmeniakyrkan och Pingst i Eksjö samt Allianskyrkan i Värne inbjuder vi varje läsår dig som går i årskurs 8 till konfirmationsundervisning.

Vi ses en gång i veckan för undervisning och smågruppssamtal. Under konfirmationsåret åker vi på olika hajker, läger och studiebesök.

Konfirmationsundervisningen är gratis. Deltagarna betalar ett självkostnadspris i samband med läger. Till frikyrkornas konfirmation är alla välkomna, även de som annars inte deltar i församlingarnas verksamhet.

Kontaktperson:
Jakob Josefsson (Pastor)
0793512277
pastor@storegardskyrkan.se

Konfirmander