Sidhuvudbild

Övrigt

Vi finns även med i följande sammanhang

Skolkyrkan En utsträckt hand till Eksjös skolor.

Sjukhuskyrkan Församlingar från hela höglandet har daglig närvaro på Höglandssjukhuset.

Soldathemmet Storegårdskyrkan stöder verksamheten bland stadens militärer. Läs mer

Eksjö Camping Här finns församlingen med i sommarens stora programutbud. Läs mer

Koporten vid sjön Hunsnäsen. Friluftsområde och mötesplats.

Ge för livet som tidigare var Bröd till bröder Insamlingar till katastrofhjälp och långsiktiga förbättringar för människor i tredje världen. Läs mer

SAM-hjälp Insamling av kläder och skor till behövande i Östeuropa. Läs mer

RPG