Sidhuvudbild

Hemgrupper

Bön och gemenskap

I Storegårdskyrkans församling finns tio hemgrupper som samlas regelbundet. En hemgrupp består vanligtvis av 10-12 personer som möts varje eller varannan vecka. Vissa grupper har funnits i många år, medan några har startats ganska nyligen.

Vi brukar använda uttrycket ”livsnära smågrupper”. Livsnära innebär att vi ska kunna dela livets glädjeämnen och bekymmer. Det är naturligt att be för varandra och för det omgivande samhället. Hur man sedan uttrycker gemenskapen blir lite olika utifrån den enskilda gruppens behov och önskningar. Några ägnar sig mer åt bön och lovsång, några fokuserar mer på bibelstudium. Fika och gemenskap hör också till.

Jesus är den viktiga huvudpersonen i alla grupperna.

Kontaktperson: Jakob Josefsson tfn. 0381-145 45 (exp.)