Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt September 2022 Bläddra en månad framåt
v. 35
4 10:00 Gudstjänst med pastorsinstallation
Jakob Josefsson talar
Jonas Melin SAM medverkar
Mötesledare: Gunilla Ågren
Spara i din kalender
v. 36
7 on 13:30 ÖPPEN KYRKA
En stunds gemenskap med möjlighet till fika. Kl. 14.00 Sångstund
Spara i din kalender
11 10:00 Gudstjänst med nattvard
Roland Freed
Mötesledare: Kjell Holm
Spara i din kalender
v. 37
14 on 13:30 ÖPPEN KYRKA
En stunds gemenskap med möjlighet till fika. Kl. 14.00 Sångstund
Spara i din kalender
15 to 14:30 Andakt på Tuvan
Spara i din kalender
17 Församlingshelg på Gransnäs
17 och 18 september har vi församlingshelg på Gransnäs.
Se mer info i församlingsbladet och i kyrkan.
Spara i din kalender
v. 38
21 on 13:30 ÖPPEN KYRKA
En stunds gemenskap med möjlighet till fika. Kl. 14.00 Sångstund
Spara i din kalender
v. 39
28 on 13:30 ÖPPEN KYRKA
En stunds gemenskap med möjlighet till fika. Kl. 14.00 Sångstund
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt September 2022 Bläddra en månad framåt