Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Maj 2022 Bläddra en månad framåt
v. 17
1 10:00 Gudstjänst med nattvard och dop
Den gode herden
Conny Hedengren
Mötesledare: Kjell Holm
Spara i din kalender
10:00 Äventyret
Spara i din kalender
10:00 Tweens
Spara i din kalender
17:00 Gemensam bön
Vi träffas i församlingsvåningen för gemensam bön under en timma.

BED så ska ni få. SÖK så ska ni finna. BULTA så ska dörren öppnas. Matt. 7:7
Spara i din kalender
v. 18
6 fr 13:00 Klädinsamling vid kyrkan
Vi finns på plats 13-18
Välkommen att lämna hela och rena kläder, skor och textiler.
Insamlingen sker tillsammans med Sam-Hjälp
Spara i din kalender
7 09:00 Klädinsamling vid kyrkan
Vi finns på plats 09-13
Välkommen att lämna hela och rena kläder, skor och textiler.
Insamlingen sker tillsammans med Sam-Hjälp
Spara i din kalender
16:00 Israelsvänner
Håkan Sunnliden
Spara i din kalender
18:00 Israelsvänner
Håkan Sunnliden
Spara i din kalender
8 10:00 Missionsgudstjänst
Marcus Furingsten från Ljus i Öster
Mötesledare: Solveig Svennberg
Församlingsmöte efter kyrkkaffet
Spara i din kalender
10:00 Äventyret
Spara i din kalender
10:00 Tweens
Spara i din kalender
17:00 Gemensam bön
Vi träffas i församlingsvåningen för gemensam bön under en timma.

BED så ska ni få. SÖK så ska ni finna. BULTA så ska dörren öppnas. Matt. 7:7
Spara i din kalender
v. 19
9 15:00 Internationell gemenskap
Nytt datum
Gemenskap för kvinnor med fika och
andakt
Spara i din kalender
15 10:00 Gudstjänst
Min litenhet, andras förträfflighet och Guds storhet
Conny Hedengren
Mötesledare: Magnus Westmark
Avtackning av Conny
Spara i din kalender
10:00 Äventyret
Spara i din kalender
10:00 Tweens
Spara i din kalender
17:00 Gemensam bön
Vi träffas i församlingsvåningen för gemensam bön under en timma.

BED så ska ni få. SÖK så ska ni finna. BULTA så ska dörren öppnas. Matt. 7:7
Spara i din kalender
v. 20
22 10:00 Hajkgudstjänst
SBU
Toppstugan Valbacken, Ingatorp
Samåkning från kyrkan 09.15
Spara i din kalender
17:00 Gemensam bön
Vi träffas i församlingsvåningen för gemensam bön under en timma.

BED så ska ni få. SÖK så ska ni finna. BULTA så ska dörren öppnas. Matt. 7:7
Spara i din kalender
18:00 Extra församlingsmöte
Beslut angående pastorsfrågan
Spara i din kalender
v. 21
26 to 08:00 Gökotta
Ekumeniskt vid Kyrkansstuga
Spara i din kalender
29 10:00 Gudstjänst
Per Carlsén
Mötesledning: Daniel Eklund
Spara i din kalender
17:00 Gemensam bön
Vi träffas i församlingsvåningen för gemensam bön under en timma.

BED så ska ni få. SÖK så ska ni finna. BULTA så ska dörren öppnas. Matt. 7:7
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Maj 2022 Bläddra en månad framåt