Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt December 2021 Bläddra en månad framåt
v. 48
1 on 15:00 Andakt på Snickaren
Spara i din kalender
4 10:00 Julloppis
Magasin Jungfrugatan har öppet 10-13.
Välkomna.
Spara i din kalender
5 10:00 Gudstjänst med nattvard
Guds rike är nära
Conny Hedengren
Mötesledare Daniel Eklund
Spara i din kalender
v. 49
6 15:00 Internationell gemenskap
Gemenskap för kvinnor med fika och
andakt
Spara i din kalender
12 10:00 SBU gudstjänst med ljuståg
Storegårdskyrkans barn och ungdom
Spara i din kalender
v. 50
19 10:00 Gudstjänst
Herrens moder
Conny Hedengren
Mötesledare Kjell Holm
Sång: Åsa, Isac & Carolina
Extra församlingsmöte
Spara i din kalender
v. 51
24 fr 23:00 Midnattsgudstjänst
Talare från Missionskyrkan
Plats Pingstkyrkan
Spara i din kalender
26 14:00 Öppen Kyrka - Jul "Anmälan"
Även i år öppnas vår kyrka upp för
samvaro och julmat vid jul. Det blir
annandag jul med start kl. 14.00. För dig
som av någon anledning sitter hemma
ensam i jul är detta ett särskilt tillfälle
för gemenskap kring julmaten. Det blir
också lite underhållning och en andakt.
Du som tycker det är roligt att hjälpa
till med bestyren kring mat och servering är välkommen att planera inför
samlingen. Anmälan till Karolina Westmark Tele. 070-000 93 77.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt December 2021 Bläddra en månad framåt