Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2020 Bläddra en månad framåt
v. 40
1 to 18:30 Församlingens bönevecka
Spara i din kalender
2 fr 18:30 Församlingens bönevecka
Spara i din kalender
3 18:30 Församlingens bönevecka
Spara i din kalender
4 09:30 Gudstjänst med nattvard
Hur finner man Guds vilja?
Conny Hedengren
Gudstjänstgrupp 2
Spara i din kalender
11:00 Gudstjänst med nattvard
Hur finner man Guds vilja?
Conny Hedengren
Gudstjänstgrupp 2
Spara i din kalender
v. 41
7 on 13:30 ÖPPEN KYRKA
En stunds gemenskap med möjlighet till fika. Kl. 14 Sångstund
Spara i din kalender
10 SAM årskonferens
Onlinemöten och seminarier i kyrkan.
Vi ser tillsammans.
Även barnmöte och konsert.
Spara i din kalender
11 10:00 Gudstjänst med ungdomarna
SBU
Spara i din kalender
v. 42
14 on 13:30 ÖPPEN KYRKA
En stunds gemenskap med möjlighet till fika. Kl. 14.00 Sångstund
Spara i din kalender
18 09:30 Gudstjänst
Gudstjänstgrupp 4
Spara i din kalender
11:00 Gudstjänst
Gudstjänstgrupp 4
Spara i din kalender
v. 43
21 on 13:30 ÖPPEN KYRKA
En stunds gemenskap med möjlighet till fika. Kl. 14.00 Sångstund
Spara i din kalender
23 fr 13:00 Klädinsamling vid kyrkan
13-18
Spara i din kalender
24 09:00 Klädinsamling vid kyrkan
9-13
Spara i din kalender
25 09:30 Gudstjänst
Syndens konsekvens
Per Carlsén
Gudstjänstgrupp 3
Spara i din kalender
11:00 Gudstjänst
Syndens konsekvens
Per Carlsén
Gudstjänstgrupp 3
Spara i din kalender
v. 44
28 on 13:30 ÖPPEN KYRKA
En stunds gemenskap med möjlighet till fika. Kl. 14.00 Sångstund
Spara i din kalender
31 10:00 Gudstjänst Alla helgons dag
Stefan Johansson
Gudstjänstgrupp 1
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2020 Bläddra en månad framåt