Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2019 Bläddra en månad framåt
v. 40
2 on 13:30 Öppen Kyrka
Servering och gemenskap kl 13.30-15.30. Sångstund kl 14.
Spara i din kalender
v. 41
7 10:00 Bön i kyrkan
Spara i din kalender
9 on 13:30 Öppen Kyrka
Servering och gemenskap kl 13.30-15.30. Sångstund kl 14.
Spara i din kalender
14:00 Andakt Lunnagård
Spara i din kalender
15:00 Andakt Mogården
Spara i din kalender
13 10:00 Gudstjänst
Anton Fust, Västerås
SBU
Spara i din kalender
v. 42
14 10:00 Bön i kyrkan
Spara i din kalender
16 on 13:30 Öppen Kyrka
Servering och gemenskap kl 13.30-15.30. Sångstund kl 14.
Spara i din kalender
20 10:00 Gudstjänst
Har Gud glömt Uigurerna?
Lars Narin, Ljus i Öster
Sång: Malin Oscarson, Stefan Sandin
Missionsrådet
Spara i din kalender
v. 43
21 10:00 Bön i kyrkan
Spara i din kalender
23 on 13:30 Öppen Kyrka
Servering och gemenskap kl 13.30-15.30. Sångstund kl 14.
Spara i din kalender
27 10:00 Gudstjänst med församlingsdag
Den Helige Ande och vi i vardagen (del 2)
Stefan Johansson och Conny Hedengren
Gudstjänstgrupp 2
Spara i din kalender
v. 44
28 10:00 Bön i kyrkan
Spara i din kalender
29 ti 14:00 Mitt på dagenträff
Från visa till country
Höglandstrion
Missionskyrkan
Spara i din kalender
30 on 13:30 Öppen Kyrka
Servering och gemenskap kl 13.30-15.30. Sångstund kl 14.
Spara i din kalender
15:00 Andakt Snickaren
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2019 Bläddra en månad framåt