Storegårdskyrkans församling
September 2023

v. 35
3 10:30 Konfirmationsgudstjänst
Konfirmander och ledarna
I Pingstkyrkan
OBS tiden OBS
v. 36
5 ti 18:30 Säkerhetsgenomgång.
Genomgång för de funktionärer i kyrkan som har uppgifter vid gudstjänst eller andra sammankomster även SBU samlingar.
6 on 15:00 Andakt på Snickaren
18:30 Bibelstudium
Upptäck alla dina gåvor!
Alf B. Svensson
10 10:00 Gudstjänst
Per Carlsén
Mötesledare: Maria Sjögren Havskog
Församlingsmöte efter kyrkfikat
v. 37
13 on 18:00 Samtalskväll om gudstjänsten
För dig som är delaktig i gudstjänstlivet som musiker, mötesledare, tekniker och förkunnare. Men också för dig som är gudstjänstbesökare och tycker att dessa frågor är viktiga och intressanta.
16 Församlingsdag
Mer info kommer
17 10:00 Gudstjänst
Jakob Josefsson.
Mötesledare: Mikaela Sundbäck
v. 38
18 15:00 Internationell gemenskap
Gemenskap för kvinnor med fika och andakt
21 to 11:00 Andakt på Almgården
12:00 Andakt på Marieberg
22 fr 19:30 Tonår
24 10:00 SBU-gudstjänst
efter gudstjänsten Spring och ge för livet
se info i församlingsbladet.
v. 39
29 fr 19:30 Tonår