Storegårdskyrkans församling
Januari 2022

v. 52
1 16:00 Ekumenisk nyårsbön
Pastorerna
Mötesledare Conny Hedengren
2 10:00 Gudstjänst med nattvard
Tema: I Jesu namn
Conny Hedengren
Mötesledare Solweig Svennberg
v. 01
4 ti 15:00 Internationell gemenskap
Gemenskap för kvinnor med fika och
andakt
6 to Trettondagsmöten ÄNDRING
På grund av restriktionerna är Trettondagsmötena ändrade.
Klicka på länken för att se programmet.
https://alliansmissionen.se/kalender/trettondagsmoten-2022/
8 09:00 SAU Ledarfrukost i Storegårdskyrkan
Samuel Drewitz
Jacob Larsson
9 10:00 Gudstjänst
Jacob Larsson
Mötesledare Magnus Westmark
v. 02
11 ti 18:30 Församlingens bönevecka
12 on 13:30 ÖPPEN KYRKA
En stunds gemenskap med möjlighet till fika. Kl. 14.00 Sångstund
18:30 Församlingens bönevecka
13 to Andakter
11.00 Andakt på Almgården
12.00 Andakt på Marieberg
Youtubandakt
Då det är lite problem att få upp andakten på hemsidan prova länken nedan.

https://www.youtube.com/watch?v=2ytcvOXBQtE&t=111s
18:30 Församlingens bönevecka
14 fr 18:30 Församlingens bönevecka
15 18:30 Församlingens bönevecka
16 10:00 Gudstjänst
Livets källa
Conny Hedengren
Mötesledare Daniel Eklund
v. 03
19 on 13:30 ÖPPEN KYRKA
En stunds gemenskap med möjlighet till fika. Kl. 14.00 Sångstund
23 10:00 Gudstjänst
Lars Isaksson SAM
Insamling till Alliansmissionen
Sång:
Mötesledare Kjell Holm
17:00 Gemensam bön
Vi träffas i församlingsvåningen för gemensam bön under en timma.

BED så ska ni få. SÖK så ska ni finna. BULTA så ska dörren öppnas. Matt. 7:7
v. 04
26 on 13:30 ÖPPEN KYRKA
En stunds gemenskap med möjlighet till fika. Kl. 14.00 Sångstund
30 10:00 Gudstjänst
Jesus är vårt hopp
Conny Hedengren
Mötesledare Solweig Svennberg
10:00 Tweens
10:00 Äventyret
17:00 Gemensam bön
Vi träffas i församlingsvåningen för gemensam bön under en timma.

BED så ska ni få. SÖK så ska ni finna. BULTA så ska dörren öppnas. Matt. 7:7