Storegårdskyrkans församling
September 2021

v. 35
2 to 18:00 Andakt på YouTube finns tillgänglig
4 14:00 Konfa avslutning
5 10:00 Gudstjänst med nattvard
Enheten i Kristus
Conny Hedengren
Mötesvärd Kjell Holm
Församlingsmöte efter Gudstjänsten!
v. 36
12 10:00 Dela med dig gudstjänst
Mötesledare Solveig Svennberg
v. 37
15 on 14:00 Andakt på Lunnagård
15:00 Andakt på Mogården
18 Församlingsdag
Mer info kommer på intranätet.
19 10:00 Gudstjänst
Döden och livet
Conny Hedengren
Mötesledare Magnus Westmark
v. 38
23 to 11:00 Andakt på Almgården
12:00 Andakt på Marieberg
26 10:00 Missionsgudstjänst
Annelis & Lasse Nilsson
Mötesledare Daniel Eklund
11:30 Spring och ge för livet
Missionslopp
Spring så många varv du kan på 20 minuter. Skaffa dig x-antal sponsorer som betalar till insamlingen x-kronor per varv du springer.
Anmälan till Jörgen Havskog 0381-160 80