Storegårdskyrkans församling
Juli 2021

v. 26
4 10:00 Andakt på YouTube
Joel Samuelsson
18:00 Gudstjänst på Eksjö Camping
Svenska Kyrkan ansvarar
v. 27
11 10:00 Andakt på YouTube
Oskar Fust
18:00 Gudstjänst på Eksjö Camping
Tomas och Anita Granath
Storegårdskyrkan ansvarar
v. 28
18 10:00 Andakt på YouTube
Jan Fritzon
18:00 Gudstjänst på Eksjö Camping
Missionskyrkan ansvarar
v. 29
25 10:00 Andakt på YouTube
Conny Hedengren
18:00 Gudstjänst på Eksjö Camping
Pingstkyrkan ansvarar