Storegårdskyrkans församling
Juni 2021

v. 22
6 10:00 Gudstjänst fysisk och på YouTube
Vårt dop
Conny Hedengren
Musik Ellen Svennberg
Mötesvärd Kjell Holm
Vi kommer att ha en dophögtid då några ungdomar döps.
19:00 Nationaldagsbön, ekumenisk
Vi träffas i Storegårdskyrkan för att be tillsammans. Nu får vi träffas 50 personer fysiskt i kyrkan.
Bönen är ekumenisk och stadens alla församlingar är välkomna med i detta.
https://sverigebonen.se
v. 23
10 to 19:00 Tankar från Bibeln
Bibelstudium i Filipperbrevet. VI möts i kyrkan, eller kan du följa oss över oom.
13 10:00 Gudstjänst fysisk och på YouTube
Conny Hedengren
Mötesvärd Solweig Svennberg
v. 24
17 to 19:00 Tankar från Bibeln
Vårterminens sista! Välkommen till kyrkan eller var med oss över Zoom.
20 10:00 Gudstjänst fysisk och på YouTube
Conny Hedengren
Mötesvärd Joacim Wirefeldt
v. 25
27 10:00 Gudstjänst fysisk och på YouTube
Jakob Josefsson
Mötesvärd Magnus Westmark