Storegårdskyrkans församling
September 2020

v. 36
5 Församlingsdag på Klinten
Se mer info i församlingsbladet.
v. 37
12 16:00 Konfa avslutning i Pingstkyrkan
Se mer info i församlingsbladet.
13 10:00 Friluftsgudstjänst utanför Storegårdskyrkan
Conny Hedengren
Gudstjänstgrupp 4
Konfaavslutning.
Församlingsmöte
Medtag stol eller filt, egen fikakorg.
v. 38
20 10:00 Vandringsgudstjänst start vid Storegårdskyrkan
Gudstjänstgrupp 1
v. 39
22 ti 18:30 Församlingens bönevecka
23 on 13:30 ÖPPEN KYRKA startar
18:30 Församlingens bönevecka
24 to 18:30 Församlingens bönevecka
25 fr 18:30 Församlingens bönevecka
26 18:30 Församlingens bönevecka
27 10:00 Gudstjänst
Predikan: Gunnar Höjman från Sjukhuskyrkan, Sång av Ulf Bergstrand
Missionsrådet
11:30 Spring och ge för livet
Se info i församlingsbladet.
Anmälan senast 19 september till Jörgen Havskog. 0381-160 80
v. 40
29 ti 18:30 Församlingens bönevecka
30 on 18:30 Församlingens bönevecka