Storegårdskyrkans församling
Augusti 2020

v. 31
2 10:00 Ge för livet gudstjänst utanför Storegårdskyrkan.
Medtag filt eller stol.
Fikakorg.
Missionsrådet
v. 32
9 10:00 Friluftsgudstjänst utanför Storegårdskyrkan
Oskar Fust
Gudstjänstgrupp 4
Medtag stol eller filt, egen fikakorg.
v. 33
16 10:00 Friluftsgudstjänst utanför Storegårdskyrkan
Conny Hedengren
Gudstjänstgrupp 1
Medtag stol eller filt, egen fikakorg.
v. 34
23 10:00 Vandringsgudstjänst start vid Storegårdskyrkan
Conny Hedengren
Gudstjänstgrupp 2
v. 35
30 10:00 Friluftsgudstjänst utanför Storegårdskyrkan
Dela med dig gudstjänst
Gudstjänstgrupp 3
Medtag stol eller filt, egen fikakorg.